fbpx

Over mij

Mijn naam is Antoinette van Reekum.
Ik ben een enig kind én Kopp-Kind (Kopp = Kind van een Ouder met Psychische Problemen).

1 op de 3 mensen is een Volwassen Kopp-Kind.

Kopp-Kinderen hebben veel kans om zelf ook psychische problemen te krijgen. Dat gun ik niemand.
Daarom heb ik een missie: Eerst om mijzelf te helen. En belangrijker voor hier: ik wil deze kennis, ervaring en tools doorgeven aan jou, aan andere Volwassen Kopp-Kinderen, zodat we met elkaar een fijnere prettigere plek ervaren op deze wereld.

Ik heb gedeald met allerlei thema’s, die via het ‘Kopp-kind’ zijn in mijn leven naar voren kwamen.

Ik ervoer elke dag maar weer de onveiligheid door de ‘switches’ die mijn moeder maakte in emoties en gedrag: Plots heftige uitvallen, slachtoffergedrag, depressief,  kritiek op alles en iedereen (vooral op mij en mijn vader) wantrouwen, plotse aanval die ze inzette. Daarnaast kreeg ze het huishouden niet voor elkaar en controleerde alles en iedereen. Ze probeerde ook de wereld te bekeren waardoor ze veel mensen (vanuit mijn vaders vriendenkring) heeft weggejaagd.

Daarnaast waren er dagelijkse intense  ruzies tussen mijn ouders wat mij erg angstig maakte. Uiteindelijk lieten ze mij alleen achter. 

Mijn vader reed vaak weg in zijn auto (ook ’s avonds/’s nachts) en ontvluchtte de situatie, ook in zijn werk. Mijn moeder ging elke avond weg en ontvluchtte ‘het leven’ op haar manier. Ik stortte mij op mijn huiswerk en was eigenlijk continue moe en onzeker. Ik wist nooit wat ik aantrof.  Mijn school was een beetje ‘hersteloord’ ook al was ik ook daar onzeker ten opzichte van alles en iedereen.

Eigenlijk wist niemand ook wat er aan de hand was. Ik praatte er met niemand over en niemand wist ook wat er aan de hand was bij ons thuis. Dit heeft enorme impact gehad op mijn verdere leven. Uiteraard vond ik het zelf ook ‘normaal’ omdat dit mijn thuissituatie was. En toch voelde ik dat er in andere gezinnen wel degelijk iets anders was. En ook mensen om mij heen gaven mij later terug dat ik als ik kwam spelen ook wel dingen ‘inhaalde’.

Na mijn burn-out in de pubertijd, heb ik nog 2 burn-outs gehad als jong volwassene. Ik heb toen een periode gehad van radeloze zoektochten naar mijzelf. Ik voelde mij heel vaak moe, leeg en lusteloos. Ik wist gewoonweg niet wie ik was.

Uiteindelijk heb ik met veel goede therapie mijzelf herwonnen én her-opgevoed. Ik  heb me vaak eenzaam, machteloos en hulpeloos gevoeld op mijn kamer in Utrecht. Nog steeds wist niemand van mijn leed, op enkele therapeuten en 2 vrienden na. Ik zwierf soms door de straten op zoek naar ‘hulp’ omdat ik niet sliep, piekerde, en voelde dat ik alles fout deed en niet goed was als mens.

Het is een wonder dat ik uit die zwerftochten niets geks heb gedaan. Daar ben ik mijzelf erg dankaar voor.

Gelukkig volgde daarna periodes van heling en meer rust en ontspanning door alle technieken en tools die ik (mij)zelf geleerd heb, via de begeleiding, training, therapie en vele opleidingen.

Toen ik hoorde dat er een ’term’ voor was: Kopp-Kind, was het een grote erkenning voor mij. Het lag niet aan mij. Ik was niet gek!… Dat dacht ik vroeger allemaal wel. Ook steunde het mij dat ik (helaas) niet alleen hierin was. Dat hielp mij nog meer om mijzelf te helen en er iets aan ’te doen’.

Nu ben ik nog steeds een KOPP-kind, maar véel meer dan dat.

Ik heb een groot gezond deel in mij en dit heb ik door ontwikkeld. En ik kan nu mijn leven op een prettige manier ervaren en mijn patronen herkennen, erkennen en anders met situaties om gaan. Ik heb veel tools in huis om (zelfs in contact met mijn moeder) anders met dingen om te gaan. Meer uit eigenliefde leven. Dat is heelrijk en heerlijk. 

Mijn ouders konden niet anders doen dan ze deden. Zo kán ik dat nu zien. En toch heb ik er ook veel schade door opgelopen. Ik ken hierbij:

 • allerlei onzekerheden in ‘doe ik het goed’ naar boven komen
 • dynamieken in het aangaan van relaties door mijn vroegere ‘onveilige’ hechting
 • geen ervaring en onwetendheid in het aangaan van veilige hechting
 • overmatig snel angst en daarmee lijfelijke stress ervaren
 • burn-outs doordat ik teveel op mijn schouders nam wat niet van mij was
 • een té grote verantwoordelijkheid op mij nemen: met  deze burn-outs tot gevolg
 • voor mijn ouders te  ‘zorgen’, via ‘parentificatie’ (‘rolverwisseling’ ouder en kind)
 • (onbewust) zorgen voor de emoties en het geluk van mijn ouders
 • (te snel) volwassen worden en serieus alles aanpakken en presteren (ik wil het graag ‘erg goed doen’) om maar een beetje liefde en erkenning te krijgen
 • mijn eigen behoeftes naar achteren schuiven (relatie, kinderen) ‘eerst zij dan ik’
 • schuldig voelen als ik iets voor mijzelf deed of als ik gelukkig was
 • alleen/eenzaam voelen omdat ik niet even de ‘bloedlijn’ kan bellen 
 • onzekerheid en (jonge) paniek door spanning thuis hoe ermee te dealen
 • veel ‘niet weten’ – informatie tekort en dingen niet geleerd hebben
 • veel piekeren en overmatige schuld- en schaamtegevoelens
 • wantrouwen in de wereld en andere mensen of ze het goed met me voor hebben
 • continu alert zijn en alles willen controleren – checken of ik het goed doe

Ik heb zelf erg veel mogen helen door veel liefdevolle voedende mensen en therapeuten/trainers en facilitators, zoals Piet Weisfelt, Wibe Veenbaas, Theo van der Heijden, Linda Hoeben, Reinoud Eleveld en Harry Visser. Inmiddels heb ik grote dankbaarheid ook naar de ouders die mij het leven gaven. Zij gaven mij dit grootse geschenk dat ik hier mag zijn: mijn leven zelf. Dankzij hetgeen ik met hen heb ervaren, ben ik op de faciltatorsstoel beland met alle levenservaringen die ik nu heb. Door de vele opleidingen, onder andere vele opleidingen systemisch werken, yoga, reading/healing (cico), coaching- en therapie-opleidingen, met Transactionele Analyse met de combinatie van lichaamswerk als grootste bron. Hierin spelen mijn inzichten in de Chinese geneeswijze door mijn yoga-opleiding en TAO een grote rol. Lichaamswerk was ook de basis in mijn zoektocht naar heling. Hieruit heb ik een fase-model ontwikkeld waarin ik mensen begeleid terug in hun lijf, naar nieuwe ervaringen, via persoonlijke regie, volwassenheid, informatie naar autonomie en intimiteit.

Door de vele opleidingen heb ik alle ervaringen van mij en anderen kunnen structureren en inzichtelijk maken, waardoor de levenservaringen in mijn rugzak ook aangevuld zijn met interventies, helende technieken en Zijnskracht. De begeleidingssessies zijn daarmee een rijke sfeer van ont-moeten en heling waarbij ik mijzelf, inclusief mijn zenuwstelsel, aanwezigheid, technieken en ervaringen, ten dienste van jouw proces beschikbaar stel. Hierdoor heel jij jouw lichaam en jouw ervaringen in de ontmoeting, rond het thema van het ‘contract’ wat we maken voor de sessie. Wat in relatie geschonden is of getraumatiseerd heeft nu kans om in de ont-moeting te herstellen. En dat geeft je hernieuwd contact met jezelf, met jouw levensenergie, passie, rust en in de ontspanning waarmee de dingen kan doen die je wilt doen. Op een diep niveau kunnen werkelijk thema’s helen om het leven in het hier en nu ook daadwerkelijk nú te leven.

Mijn persoonlijke ontwikkeling blijft ook een proces, waar mijn supervisie, intervisie en blijvende bijscholingen mijn voedingsbodem zijn om te groeien en blijven kijken naar mijzelf zodat ik een zo ‘schoon’ mogelijke begeleider kan zijn in relatie tot jou. De voeding die ontstaat vanuit gezondheid wil ik faciliteren.

Na 20 jaar trainer/persoonlijke coach heb ik nu een missie om mijn ervaringen en inzichten door te geven, specifiek aan enig-KOPP-kinderen, die opgegroeid zijn in een omgeving waar ze zich niet veilig voelden. Ik focus mij op jouw hulpbronnen en op jouw gezondheid waardoor je, ondanks je nare ervaringen, jezelf kunt (leren) reguleren in het hier en nu. Door deze focus op zelfregulatie en de voeding van gezonde hulpbronnen als ons ont-moeten, kan veiligheid in jezelf en heling ontstaan. De werkelijke transformatie ontstaat in de ontmoeting omdat ook in de ontmoeting de pijn geworteld ligt.

Ik wil daarnaast een community in het leven roepen waar jij welkom bent met je verhaal. Daarnaast kan je ervaringen kwijt en met, aan en door jezelf leren en zo ont-wikkelen.  Daar is alle input welkom. Schrijf je in op de Facebook-pagina en download hieronder mijn e-book, zodat ik je van activiteiten op de hoogte kan houden. 

Ik ben geïnterviewd voor “het mooiste meisje van de stad (Utrecht)”…
Super spannend om mijn levensverhaal zo naar buiten te brengen. Hoe ik mijn pijnlijke levenslessen heb omgezet naar kracht: “Ik ben heel blij dat ik ben waar ik ben, met de kennis, de rust en het inzicht van nu.”

Ben je benieuwd naar mijn levensverhaal en de lessen die ik hieruit geleerd heb om te komen waar ik nu sta?

Klik dan hieronder om het hele artikel te lezen

Doe nu de 'Je-Bent-Niet-Gek-Stress zelftest'